các sản phẩm

  • Sprayer and Mist machine

    Máy phun và phun sương

    Các tính năng: 1. Khói và sương nước được nhận ra bởi các vòi phun đặc biệt khác nhau, và hiệu ứng của khói và sương nước là lý tưởng. Lắp đặt ống phun khói, khói lớn, hiệu ứng khói tốt hơn và khói dày đặc hơn; lắp đặt ống phun sương phun nước, các hạt sương mù phun sương chi tiết và đồng đều hơn, các hạt sương nổi tốt hơn, hiệu quả của thuốc kéo dài và hiệu quả phòng ngừa rất đáng chú ý, Hiệu ứng phun thể tích cực thấp thực sự. 2 ...